Procedury obowiązujące na pływalniach

1. Na dzień dzisiejszy na wszystkich basenach w Polsce klienci indywidualni nie mają możliwości wejścia na bilet.
2. Rodzic lub prawny opiekun przekazuje dziecko pod opiekę instruktora i niezwłocznie musi opuścić obiekt.
3. Nikt oprócz Instruktora i dzieci nie może przebywać w szatni basenowej. Dzieci są pod opieką Instruktorów.
4. Na terenie basenu obowiązuje nakaz noszenia maseczek do momentu wejścia do szatni basenowej oraz dezynfekcja rąk.
5. Od momentu przekazania dziecka Instruktorowi, instruktor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestnika.
6. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które uczęszczają do naszej szkoły na zajęcia zorganizowane.

Więcej aktualnych informacji znajdą Państwo na stronach www basenu na który Państwo uczęszczają.
Przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości oraz przestrzeganiu procedur.

https://www.gov.pl/web/sport/nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie

21.10.2020r.
Jakub Bajerski

Procedury obowiązujące na pływalniach
youtube logo
instagram logo