RODO

 

RODO- jak chronimy Twoje dane w Szkółce Pływania Bajerswim

Szanowna Klientko/ Szanowny Kliencie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało.

 

Administratorem Danych jest: Jakub Bajerski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bajerswim Jakub Bajerski, NIP 5581794859, 85-446 Bydgoszcz ul. Skowronków 36/4.

 

Szkółka Pływania BajerSwim Jakub Bajerski, przechowuje Państwa dane osobowe w bazie danych, która służy do wysyłania informacji o ofertach naszych kursów poprzez wiadomość sms, email lub połączenie głosowe, w celach rekrutacji, rachunkowych oraz informacji marketingowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.

 

Państwa dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia chęci usunięcia danych. Prośbę o usunięcie danych proszę kierować na adres bajerswim@poczta.fm

 

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas informacji o ofertach kursów, w tym o promocjach oraz informacji handlowych prosimy o niezapisywanie się na naszą listę e-mail lub o wypisanie się z takiej listy. Można to zrobić pisząc do nas na adres: bajerswim@poczta.fm z prośbą o usunięcie z bazy odbiorców email.

 

W przypadku zgłoszeń telefonicznych na nasze zajęcia, prosimy o pozostawienie numeru telefonu do kontaktów w celach sprzedaży, obsługi i reklamy naszych zajęć. Numery telefonów nie są nikomu przekazywane, ani nie są wykorzystywane w celach innych niż podane powyżej.

 

W każdym momencie może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu (o ile go nam Pan/Pani podała) zostanie przez nas usunięty, i nie będziemy się z Wami kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony. Wystarczy wysłać e-mail na adres: bajerswim@poczta.fm

 

W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych.

 

 

Z poważaniem Jakub Bajerski

 

youtube logo
instagram logo