Polityka prywatności Google Sheet Connector

Na stronie internetowej bajerswim.pl używamy plików cookies. Gromadzimy dane z formularzy kontaktowych dobrowolnie wypełnianych przez użytkowników w celu zapisów na basen, które następnie przechodzą do arkuszu Google administratora strony w celu ułatwienia prowadzenia zapisów na basen. Używamy do tego wtyczki Google Sheet Connector.

Administratorem danych jest firma Bajerswim Jakub Bajerski, NIP 5581794859, 85-446 Bydgoszcz ul. Skowronków 36/4.

Jakie dane są gromadzone w przypadku wtyczek Google Sheet Connector?

Nie przechowujemy niczego w naszej bazie danych. Zapewniamy jedynie usługę uwierzytelniania użytkownika na koncie, łączenia się z Arkuszem Google i przechowywania danych przesłanych z formularza kontaktowego. W wersji Lite po prostu przechowujemy dane dotyczące kodu uwierzytelniającego Google, tokenu i daty ważności w bazie danych witryny internetowej użytkownika.

W wersji Pro przechowujemy licencję wtyczki, kod uwierzytelniający Google, dane tokena i datę ważności, pobrane nazwy arkuszy i zakładek wraz z ich identyfikatorem w bazie danych własnej witryny internetowej użytkownika.

Natomiast w przypadku wtyczki Contact Form 7 Google Sheet Connector pro przechowujemy pliki w katalogu „cf7gsc” na serwerze własnej strony internetowej użytkownika.

Zarówno dla wersji Lite, jak i Pro:

Do uwierzytelniania używamy biblioteki klienta Google API PHP, zaktualizowanej o najnowszą wersję Google API v4
Dane dziennika: Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej wtyczki, w przypadku błędu zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem powyższych produktów stron trzecich) i przechowujemy je w pliku log.txt, który możesz otworzyć za pomocą karty/strony integracji wtyczki.
Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak wersja PHP, godzina i data użycia wtyczki oraz błędy.

Zakresy używane w interfejsach API Google

…/auth/arkusze kalkulacyjne:
Ten zakres zapewnia dostęp do API Arkuszy Google, umożliwiając aplikacji odczytywanie, zapisywanie i modyfikowanie danych w dokumentach Arkuszy Google, do których użytkownik ma dostęp.
Używamy tego zakresu do tworzenia nowych arkuszy kalkulacyjnych, odczytywania danych z istniejących, aktualizowania wartości komórek i wykonywania innych operacji związanych z Arkuszami Google.
…/autoryzacja/dysk:
Zakres ten zapewnia szeroki dostęp do Google Drive API, umożliwiając aplikacji dostęp i zarządzanie plikami i folderami na Dysku Google użytkownika.
Używamy tego zakresu, aby umożliwić użytkownikom zapisanie przesłanego pliku na Dysk tylko dla wtyczki CF7 GSheetConnetor Pro, jeśli użytkownik wykonał ręczną integrację API.
…/auth/drive.metadata.readonly:
Ten zakres zapewnia dostęp tylko do odczytu do metadanych plików na Dysku Google użytkownika za pomocą interfejsu Drive API.
Używamy tego zakresu do pobrania nazwy arkusza kalkulacyjnego i nazwy karty, a następnie wyświetlenia ich użytkownikowi w celu wybrania i zapisania danych w arkuszu.

Jakie dane użytkownika Google są wykorzystywane?

Nie przechowujemy ani nie przetwarzamy żadnych Twoich danych na naszych serwerach. Wtyczka pobiera dane poprzez API, wyświetla je na stronie ustawień wtyczki i przechowuje w bazie danych Twojej witryny.

Informacje podstawowe – pobieramy adres e-mail użytkownika, aby go wyświetlić i poinformować go, za pomocą którego konta Google się uwierzytelnił.
Token dostępu – służy do interakcji z usługami Google w imieniu użytkownika, umożliwiając udostępnianie treści w Arkuszu Google.
Szczegóły arkusza — podczas korzystania z zakresu …/auth/drive.metadata.readonly pobieramy nazwę arkusza kalkulacyjnego, identyfikator, nazwę karty i identyfikator, aby umożliwić użytkownikom wybranie ich w celu zapisania danych w arkuszu.

Zapewniamy naszych użytkowników, że ściśle przestrzegamy zasad Google dotyczących ochrony danych użytkowników i prywatności. Dane, do których uzyskujemy dostęp za pomocą naszej wtyczki, służą wyłącznie do umożliwienia udostępniania funkcji i nie są udostępniane osobom trzecim.

Użytkownicy mają w każdej chwili możliwość sprawdzenia i zarządzania uprawnieniami przyznanymi naszej wtyczce w ustawieniach swojego konta Google.
Dlaczego zbieramy Twoje dane?

Oprócz zastosowań wymienionych w innych sekcjach tej polityki, informacje, które nam przekazujesz oraz informacje zbierane automatycznie (zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe) są wykorzystywane do zapewnienia szeregu różnych funkcji i usług na stronie internetowej oraz do zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia online.

Gromadzimy informacje, abyśmy mogli zidentyfikować Cię jako naszego klienta, aby założyć, zarządzać i chronić Twoje konta, aby zweryfikować Twoją tożsamość w przypadku utraty lub zapomnienia danych logowania do Witryny, aby sfinalizować transakcje, aby zaoferować Ci usługi, którymi możesz być zainteresowani, aby spersonalizować i ulepszyć Twoje doświadczenia z nami oraz aby zachować zgodność z różnymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Zbieramy informacje głównie:

Aby móc świadczyć usługi
Sporządzanie raportów ze świadczonych usług
Aby spersonalizować Twoje doświadczenia i umożliwić nam dostarczanie usług i ofert produktów, którymi jesteś najbardziej zainteresowany.
Aby umożliwić nam lepszą obsługę w zakresie odpowiadania na zapytania dotyczące obsługi klienta
Aby szybko przetwarzać transakcje.
Informuj Cię o zmianach, które mogą Cię dotyczyć

Ochrona informacji

Arkusz Google wdrożył rozsądne i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, proceduralne i elektroniczne, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. Regularnie dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, aby rozważyć nowe lub zaktualizowane i odpowiednie technologie i metody.

Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłania informacji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania informacji nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, chociaż staramy się stosować rozsądne i odpowiednie środki w celu ochrony Twoich informacji,

youtube logo
instagram logo